TEXT SIZE: A A A
Cyferbyniad:
Listen: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 0000

Teithio i Gymru

Llongau fferi a phorthladdoedd fferi:

Cwmnïau fferi:

Irish Ferries (llongau fferi i Brydain, Iwerddon a Ffrainc)

Stena Line (llongau fferi i Brydain, Iwerddon, yr Iseldiroedd a Ffrainc)

 

Porthladdoedd:

Abergwaun

Tîm Gweinyddu’r Porthladd
Man Ymgynnull Teithwyr
Yr Harbwr
Wdig
SA64 0AA
Sir Benfro

Ffôn: 01348 404453
Ffacs: 01348 404453
Ebost: info.uk@stenaline.com
Gwefan: www.stenaline.co.uk

Caergybi

Caiff Porthladd Caergybi ei redeg gan Stena Line Ports Ltd., sef awdurdod statudol yr harbwr.

Tîm Rheoli Porthladd Caergybi
Stena Line
Stena House
Station Approach
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1DQ

Ebost: portcontrol@stenaline.com
Gwefan: www.holyheadport.com

Aberdaugleddau

Prif Swyddfa
Gorsewood Drive
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3EP

Ffôn: 01646 696100
Ebost: enquiries@mhpa.co.uk
Gwefan: www.mhpa.co.uk
Oriau agor y swyddfa: 08.30 - 17:00 

Abertawe

ABP Abertawe
Swyddfa’r Harbwr
Lockhead
Doc y Brenin
Abertawe
SA1 1QR

Ffôn: 0870 609 6699
Gwefan: www.abports.co.uk