TEXT SIZE: A A A
Cyferbyniad:
Listen: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 0000

Sylwadau

Sylwadau

Gobeithio eich bod wedi cael ymweliad didrafferth â Chymru. Fodd bynnag, pe baech yn cael unrhyw anawsterau, cyfeiriwch eich cwyn i'r gweithredwr cludiant, os gwelwch yn dda.

Os oes gennych gwyn yn erbyn gweithredwr bysiau gellwch hefyd gysylltu â Bus Users UK sy'n bodoli er mwyn amddiffyn a hyrwyddo lles defnyddwyr bysiau ac i ddarparu mecanwaith lle y gellir bwrw ymlaen â chwynion unigolion. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ariannu dwy swydd ar hyn o bryd o fewn Bus Users UK ar gyfer ei weithredoedd yng Nghymru. Dylid, naill ai e-bostio wales@bususers.org neu ffonio 02920 221370.

Byddai Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gwerthfawrogi unrhyw sylw neu awgrym gennych er mwyn gwella'r wefan hon. Os hoffech fynegi eich barn ynglŷn â'r wefan, cysylltwch â:

Llywodraeth Cynulliad Cymru
Adran yr Amgylchedd a Chludiant
Cangen Canolfannau Teithio Cynaliadwy
Llawr 2
Adeiladau'r Llywodraeth
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Ffôn: 02920 823103