TEXT SIZE: A A A
Cyferbyniad:
Listen: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 0000

Llety

Llety

Croeso Cymru

Mae gwefan Croeso Cymru yn darparu gwybodaeth fanwl ar holl agweddau cynllunio'ch taith i Gymru. Mae'r ddolen ganlynol yn mynd â chi i'r adran llety ar y safle ac yn darparu cysylltiadau defnyddiol ar gyfer trefnu eich llety tra y byddwch yn aros yng Nghymru.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.

Mae gwefan Croeso Cymru hefyd yn darparu gwybodaeth fanylach ynglŷn ag aros mewn gwahanol ranbarthau o Gymru a dolenni i wefannau rhanbarthol sy'n cynnwys gwybodaeth am lety.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.