TEXT SIZE: A A A
Cyferbyniad:
Listen: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 0000

Gwybodaeth arall ar HygyrcheddGwybodaeth arall ar Hygyrchedd

Gwybodaeth arall ar Hygyrchedd

Mae gweithredwyr yn ymrwymedig i wneud gwelliannau parhaus i'r gwasanaethau a ddarperir ganddynt er mwyn ateb anghenion pobl gydag anableddau.

Ceir gwybodaeth bellach ar gludiant offer hygyrchedd a chŵn cymorth ar wefan y gweithredwyr. Cliciwch yma am wybodaeth bellach.