TEXT SIZE: A A A
Cyferbyniad:
Listen: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 0000

Cyngor Pellach

Cyngor Pellach

Pwyllgor Ymgynghorol ar Gludiant Pobl Anabl

Mae'r Pwyllgor Ymgynghorol ar Gludiant Pobl Anabl yn gorff annibynnol a sefydlwyd gan Ddeddf Trafnidiaeth 1985. Mae'n cynghori Llywodraeth Cynulliad Cymru ar anghenion cludiant pobl anabl. Mae ei wefan yn darparu gwybodaeth amdano ef a'i swyddogaeth yn cynghori Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Ymwelwch â gwefan Pwyllgor Ymgynghorol ar Gludiant Pobl Anabl yma.