TEXT SIZE: A A A
Cyferbyniad:
Listen: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 0000

Cludiant Cymunedol

Cludiant Cymunedol

Er bod sefydliadau unigol Cludiant Cymunedol (CC) yn darparu cymysgedd gwahanol o wasanaethau, mae 'dewislen' y sector CC, yn ei chyfanrwydd, yn eang ei chwmpas. Mae'n cynnwys y canlynol:

  1. Cynlluniau ceir gwirfoddol, gyda gwirfoddolwyr yn gyrru eu ceir eu hunain yn gyfnewid am gostau teithio. Mae'n wasanaeth cludiant ymateb yn ôl y galw, hyblyg a hygyrch ar gyfer unigolion a grwpiau nad oes ganddynt fynediad i gludiant cyhoeddus, o ganlyniad i symudoledd, salwch, llesgedd neu fynediad cyfyngedig.
  2. Gwasanaethau teithio grŵp a gwasanaethau 'deialu-taith' o ddrws i ddrws ar gyfer unigolion, sy'n defnyddio bysiau mini a weithredir o dan adran 19, trwyddedau bysiau mini.
  3. 'Olwynion i'r Gwaith', sy'n hurio mopedau a beiciau ac yn darparu gwasanaethau cludiant eraill i alluogi pobl i gyrraedd y gwaith neu brentisiaethau, neu hyfforddiant a fydd yn arwain at gyflogaeth a gyrfaoedd hir dymor.
  4. Gwasanaethau 'teithio cynorthwyedig' cytundebol, megis cludiant cartref-i'r-ysgol, claf diargyfwng neu ofal cymdeithasol, a weithredir ar sail ddielw, gyda'r un bysiau mini a ddefnyddir wedyn ar gyfer defnydd cymunedol y tu allan i oriau cytundebol.
  5. Gwasanaethau cludiant ymateb yn ôl y galw neu lwybrau sefydlog, sy'n llenwi'r bylchau rhwng llwybrau cludiant bysiau traddodiadol.

Gellir cael manylion cyswllt a gwasanaeth a ddarperir gan weithredwyr cludiant cymunedol ledled Cymru ar wefan Cymdeithas Cludiant Cymunedol neu ar wefan Traveline Cymru.