TEXT SIZE: A A A
Cyferbyniad:
Listen: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 0000

Ar y Trên

Ar y Trên

Cwmnïau Trenau

Trafnidiaeth Cymru

Teithio Cynorthwyedig: 0333 3211 202

Mae’r llinellau ar agor rhwng 08:00 ac 20:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 11:00 ac 20:00 ar ddydd Sul

E-bost

First Great Western

Teithio Cynorthwyedig: 0800 197 1329
Ffôn testun: 18001 0800 197 1329

E-bost

Gwybodaeth Hygyrchedd

Trenau Virgin

Teithio Cynorthwyedig: 08457 443 366
ar gyfer defnyddwyr y ffôn testun: 08457 443 367

Angen cymorth arbennig wrth deithio? Yna ffoniwch gwasanaeth archebu sedd 'Virgin Trains Journey Care' o leiaf 24 awr o flaen llaw. Mae galwadau'n costio 2cyf (dydd) a 0.5cyf (gyda'r hwyr) o brif linell BT. Gall costau gweithredwyr eraill amrywio.

Gwybodaeth Hygyrchedd

Tocynnau Rhatach

Gwybodaeth am Brisiau Gostyngol Llywodraeth Cynulliad Cymru

Gwybodaeth am Brisiau Tocynnau Trên Gostyngol

Hygyrchedd Gorsafoedd

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn parhau â'i ymrwymiad i Raglen Gwelliannau Gorsafoedd Cymru, sy'n ceisio darparu hygyrchedd rhagorol i orsafoedd, er enghraifft, yng Ngorsafoedd Parkway Port Talbot, Pontypridd a Chastell-nedd.

Yn dilyn dau arbrawf llwyddiannus yng Ngorsafoedd Aberdyfi a'r Cymoedd, ein nod yw cyflwyno'r rhaglen Mynediad Haws (Crymachau) mewn gorsafoedd gwledig dethol yng Nghymru sydd â phroblem gyda'r uchder camu rhwng y platfform a'r trên sy'n atal pobl mewn cadeiriau olwyn rhag esgyn ar drên, a bydd y rhaglen wedi'i chwblhau erbyn diwedd 2011.

Ceir gwybodaeth bellach ar gludiant cyhoeddus hygyrch yng Nghymru drwy ymweld â Traveline Cymru.