TEXT SIZE: A A A
Cyferbyniad:
Listen: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 0000

Ar Fws

Ar fws

Cwmnïau bysiau

Alpine Travel

Ffôn: 01492 879133
Ffacs: 01492 876055
Ebost: info@alpine-travel.co.uk
Gwefan: www.alpine-travel.co.uk

Arriva Cymru

Ffôn: 0344 800 44 11
Gwefan: www.arrivabus.co.uk
Gwybodaeth am hygyrchedd

Bwcabus

Bwcabus yw’r gwasanaeth bysiau lleol arloesol, sy’n gwbl hygyrch ac sydd ar gael ar alw. Caiff y gwasanaeth ei deilwra i ddiwallu anghenion y teithwyr, a bydd yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 7am i 7pm yn yr ardal a ddangosir ar y map yn yr adran ‘lawrlwytho’ ar y dudalen hon.

Sut mae cadw lle ar y Bwcabus?

Mae angen i deithwyr drefnu a chadw lle o flaen llaw drwy gysylltu â’n canolfan alwadau ddwyieithog ar 01239 801 601. Mae’r ganolfan alwadau ar agor o 7:00 tan 20:00 o ddydd Llun i ddydd Sul. Rhaid trefnu teithiau ar gyfer y bore erbyn 20:00 y diwrnod cyn teithio, a rhaid trefnu teithiau ar gyfer y prynhawn erbyn 11:30 ar ddiwrnod y daith. Gellir trefnu teithiau hyd at 28 diwrnod o flaen llaw, a gall teithwyr drefnu cyfres o deithiau rheolaidd ar yr un pryd. Mae pob taith yn dibynnu ar argaeledd y gwasanaeth, a bydd yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin.

Sut mae cael rhagor o wybodaeth am wasanaeth Bwcabus?

I gael rhagor o wybodaeth am Bwcabus ffoniwch 01239 801 601 neu ewch i’r wefan.
Ebost: feedback@bwcabus.info

Bws Caerdydd

Gwefan: www.cardiffbus.com
Ffôn: 029 2066 6444 rhwng 07:00 a 19:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 09:00 a 16:30 ar ddydd Sadwrn. 
Ebost: talktous@cardiffbus.com
Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion cyswllt

Dansa

Gwefan: www.dansa.org.uk
Ffôn: 01639 751067
Ebost: mail@dansa.org.uk

Edwards Coaches

Gwefan: www.edwardscoaches.co.uk
Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion cyswllt

Express Motors

Gwefan: www.expressmotors.co.uk
Ffôn: 01286 881 108
Ebost: info@expressmotors.co.uk

Ffoshelig Coaches

Gwefan: www.ffoshelig.co.uk
Ffôn: 01267 237584
Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion cyswllt

First Cymru

Gwefan: www.firstgroup.com
Ffôn: 01792 57 22 55 
08:00 - 20:00 bob dydd
Gwybodaeth am hygyrchedd

Llew Jones Coaches

Gwefan: www.llewjonesinternational.co.uk
Ffôn: 01492 640320
Oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener 07.30 i 17.30
Ebost: info@llewjonesinternational.co.uk

Lloyds Coaches

Gwefan: www.lloydscoaches.com
Ffôn: 01654 702 100
Ebost: info@lloydscoaches.com

Megabus

Gwefan: www.megabus.com
Ebost: enquiries@megabus.com
Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion cyswllt

Mid Wales Travel

Gwefan: www.midwalestravel.co.uk
Ffôn: 01970 828288
Ebost: enquiries@midwalestravel.co.uk

Morris Travel

Gwefan: www.morristravel.co.uk
Ffôn: 01267 235090
Ebost: morristravel2000@yahoo.co.uk

National Express

Gwefan: www.nationalexpress.com
Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion cyswllt

Gellir ffonio’r llinell gymorth ynghylch teithio i bobl anabl ar 08717 818179

Gall cwsmeriaid sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw ddefnyddio’r ffôn testun ar 0121 455 0086

New Adventure Travel

Gwefan: www.natgroup.co.uk
Ffôn: 02920 442 040
Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion cyswllt

Newport Transport

Gwefan: www.newportbus.co.uk
Ffôn: 01633 670 563
Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion cyswllt

Pats Coaches

Gwefan: www.patscoaches.co.uk
Ffôn: 01978 720171
Ebost: enquiry@patscoaches.co.uk

Brodyr Richards

Gwefan: www.richardsbros.co.uk
Ffôn: 01239 613756
Ebost: enquiries@richardsbros.co.uk

Sargeants Bros

Gwefan: www.sargeantsbros.com
Ffôn: 01544 230481
Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion cyswllt

Stagecoach Bus

Gwefan: www.stagecoachbus.com
Ebost: south.wales@stagecoachbus.com
Ffôn: 01633 485118
Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion cyswllt